Üstünliklerimiz

 • Ajaýyp hil

  Ajaýyp hil

  Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.
 • Bahalar

  Bahalar

  Size edip biljek iň pes we iň gowy bahalary hödürläris.
 • Eltip bermegiň wagty

  Eltip bermegiň wagty

  Sargyt goýumy alandan 25-30 gün töweregi wagt.
 • Hyzmat

  Hyzmat

  Öň satuw bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

Cixi jini elektrik zawody, Hangzhou aýlagynyň deňizden geçýän köprüsinde we ningbo portuna ýakyn ýerde ýerleşýär.
Biziň kompaniýamyz, kir ýuwýan maşyn, kondisioner ýaly öý enjamlarynyň ätiýaçlyk şaýlary üçin ýörite öndüriji.20 ýyldan gowrak wagt bäri döredýäris we häzirki wagtda 20-den gowrak uly sanjym galyplaýyş maşynyna eýe bolýarys, her ýyl täze önümleri öndürmek üçin birnäçe inerener.